Logo Stedam Beheer

Uw betrouwbare partner bij Financiële Hulpverlening en Bewindvoering.

Welkom bij Stedam Bewind

Stedam Bewind helpt personen die tijdelijk of blijvend de eigen financiële belangen niet optimaal meer kunnen behartigen. Wij streven naar een duidelijke en heldere dienstverlening waarbij wij vooraf goede afspraken over de samenwerking met u maken.

Onze Missie

Stedam Bewind richt zich op klanten die - om wat voor reden dan ook - niet of moeilijk in staat zijn de eigen financiën te beheren. Door een persoonlijke benadering stellen wij op een accurate, open en eerlijke wijze de klant centraal. Daarbij streven wij naar een nauwe samenwerking met ketenpartners (samenwerkende organisaties) zodat een optimale financiële situatie gekoppeld kan worden aan een optimale zorg en begeleiding. Stedam Bewind is een professionele, integere en servicegerichte organisatie die klanten met respect tegemoet treedt.

Onze Visie

Het oerwoud aan wet- en regelgeving met de daarbij behorende bureaucratie is voor een groot aantal mensen niet te overzien. Door het verminderen of opheffen van financiële problemen is het voor klanten mogelijk om beter te functioneren binnen de eigen woon- leef- en/of arbeidssituatie.

NBBI

Stedam Bewind is lid van de Nederlandse Branchevereniging voor Bewindvoering en Inkomensbeheer. Een NBBI lid dient in de uitoefening van het beroep te handelen naar de inhoud en de geest van de beroepscode. De code heeft voor alle leden een volledig bindende kracht. Een goede zaak!
Nederlandse Branchevereniging voor Bewindvoering en Inkomensbeheer

Leer-werkbedrijf

HBO'ers kunnen informatie opvragen voor een stage- leerplek.
Voor meer informatie neem contact met ons op!

Verwijzers

Stedam Bewind zorgt niet alleen voor een professionele oplossing voor particulieren, maar wij bieden onze diensten ook aan Werkgevers, Woningbouwcorporaties, Maatschappelijk werk, Financiële instanties en Zorginstellingen.

Zorginstellingen

Voor instellingen blijkt het soms lastig personen aan te melden voor een beschermingsbewind. Door tijdsdruk lukt het niet om alle benodigde papieren te verzamelen om een aanmelding te verzorgen. Stedam Bewind biedt hiervoor een verkorte aanmeldprocedure aan.

Werkgevers

Een goed functionerende en gemotiveerde medewerker is van onschatbare waarde voor uw bedrijf. Een medewerker met financiële zorgen of schulden kan slechter gaan functioneren. Dit heeft effect op de werkprestatie en de sfeer op de werkvloer en kan zelfs langdurig ziekteverzuim van uw werknemer tot gevolg hebben. Als werkgever kan deze situatie u veel werk opleveren: loonbeslagen en andere administratieve zaken maken dat u minder tijd overhoudt om te ondernemen! Daarnaast kan de relatie werkgever-werknemer onder druk komen te staan.

Om uw medewerker te helpen, en daarmee ook uw bedrijf, kunt u ervoor kiezen om Stedam Bewind in te schakelen. Stedam Bewind kan u adviseren om de financiële situatie van u werknemer weer onder controle te krijgen. Stedam Bewind kan ondersteunen met bewindvoering of budgetbeheer.

Woningbouwcorporaties

Als huurders niet meer in staat zijn de huur (op tijd) te betalen, is dit heel vervelend voor de woningbouwcorporatie en de huurder zelf. Vaak wordt een incassoprocedure gestart of een betalingsregeling getroffen. Soms wordt overgegaan tot uithuiszetting. Dit is een vervelende situatie die veel kosten voor beide partijen met zich meebrengt. Wacht niet te lang, Stedam Bewind kan via bewindvoering of budgetbeheer huurders helpen de huur weer tijdig te betalen.

Maatschappelijk werk

Als maatschappelijk werker begeleidt u klanten naar een leven dat in balans is. Klanten kampen vaak met financiële problemen. Zij komen in een vicieuze cirkel terecht waar zij niet uitkomen. Stedam Bewind kunt u inschakelen om weer grip te krijgen op de financiële situatie. Een gezonde financiële situatie zal zeker van positieve invloed zijn op andere probleemgebieden.

Financiële instanties

Heeft uw klant een betalingsachterstand en dreigt deze op te lopen? Na ingrijpende veranderingen in de werk- of privésfeer hebben mensen soms geen zicht meer op de eigen financiën. Als u dit signaleert wilt u dit graag snel met de klant oplossen. Gedwongen verkoop van bijvoorbeeld een huis kan veel meer kosten met zich meebrengen. Daarmee bent u, maar ook de klant, zeker niet geholpen!

Stedam Bewind kan ondersteuning bieden in de vorm van bewindvoering of verschillende soorten budgetbeheer. Samen met de klant werken wij toe naar een financieel gezonde situatie.

Wilt u weten wat Stedam Bewind voor u kan betekenen?
Neem vrijblijvend contact met ons op!

Bewindvoering

Bewind is bedoeld voor mensen die door problemen met hun geestelijke of lichamelijke welzijn de eigen financiële belangen (tijdelijk) niet meer goed kunnen behartigen. De kantonrechter wijst iemand aan als bewindvoerder. Dat kan een familielid zijn of een professionele instelling, zoals Stedam Bewind. De bewindvoerder heeft als hoofddoel het beheren en beschermen van het vermogen van de onderbewindgestelde.

Beschermingsbewind wordt uitgevoerd op basis van het familierecht. Voor het instellen van een bewind is een uitspraak van de kantonrechter nodig. Stedam Bewind staat onder toezicht van de rechtbank voor het uitvoeren van het beschermingsbewind.

De bewindvoerder zorgt voor:
» Het beheer van het inkomen en vermogen
» Betalen van de vaste lasten
» Overmaken van het leefgeld
» Aanvragen van voorliggende voorzieningen
» Afsluiten van een WA-verzekering, als de klant deze niet heeft
» Verzorgen van de belastingaangifte box 1
» Afsluiten van een ziektekostenverzekering
» Aanvragen van kwijtscheldingen
» Inventariseren van schulden
» Het treffen van betalingsregelingen
» Beheren van pgb-budgetten (apart tarief)
» Sturen van een maandelijks overzicht van de inkomsten en uitgaven
» Indien mogelijk, het opzij leggen van gelden op een spaarrekening

Stedam Bewind heeft een verkorte aanmeldprocedure voor personen die in een instelling verblijven.

Budgetbeheer

Budgetbeheer wordt ook wel inkomensbeheer genoemd. Het is bedoeld voor mensen die ondersteuning nodig hebben bij het beheren van hun financiën. Wanneer u vergeet rekeningen te betalen of u kunt uw vaste lasten niet betalen omdat u andere rekeningen eerst betaalt, kan budgetbeheer een goede oplossing zijn. Bij budgetbeheer zorgen wij ervoor dat u niet meer geld uitgeeft dan dat er aan geld binnenkomt. Wij betalen de vaste lasten en maken leefgeld naar u over. U krijgt een aparte rekening waarvan alle betalingen verricht worden.

Na aanmelding neemt Stedam Bewind contact met u op voor het maken van een afspraak voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek bespreken wij uw financiële situatie en sluiten wij een contract met u af. In dit contract staat precies beschreven welke werkzaamheden Stedam Bewind voor u gaat verzorgen.

Bij Budgetbeheer blijft u zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van toeslagen, betalingsregelingen, de belastingaangifte en het aanvragen van kwijtscheldingen. Stedam Bewind kan u hierbij adviseren.

Elke maand ontvangt u een overzicht van de inkomsten en de betalingen die voor u zijn verricht.
Stedam bewind biedt twee soorten budgetbeheer aan:

Budgetbeheer

Bij Budgetbeheer gaan de inkomsten rechtstreeks naar de beheerrekening. Van deze rekening worden de vaste lasten betaald en de betalingen volgens het budgetplan.

Wij beheren de financiële administratie en verzoeken instanties de correspondentie met betrekking tot de vaste lasten naar ons toe te sturen. Op deze manier worden wijzigingen of betalingen eerder verwerkt. Het leefgeld wordt wekelijks of eventueel maandelijks aan de klant overgemaakt.

Tarief éénpersoonshuishouden: € 107,50 per maand
Eenmalige intake kosten: € 215,00
Afsluitkosten: € 220,00

Tarief meerpersoonshuishouden: € 127,50 per maand
Eenmalige intake kosten: € 340,00
Afsluitkosten: € 250,00

Deze bedragen zijn inclusief 21% btw.
De bankkosten komen voor rekening van de klant.

Tarieven 2024

Eenpersoonsbewind

Standaard: € 133,10
Problematische schulden: € 172,12
Opstartkosten: € 751,41

Tweepersoonsbewind

Standaard: € 159,52
Problematische schulden een persoon: € 183,11
Problematische schulden beide personen: € 206,51
Opstartkosten: € 901,45

De opstartkosten worden verlaagd indien de bewindvoerder voorafgaand aan het bewind budgetbeheer heeft gevoerd:
Bij eenpersoonbewind € 562,65
Bij tweepersoonsbewind € 673,97
Bij een van de tweepersoonsbewinden € 790,13

Extra werkzaamheden

Uurloon: € 93,90
Opstellen Eindrekening en Verantwoording 1P: € 281,93
Opstellen Eindrekening en Verantwoording 2P: € 338,80
PGB-beheer: € 704,28
Woningontruiming, verkoop of verhuizing bij geen mentor: € 469,48
Deze bedragen zijn inclusief 21% btw.
De bankkosten komen voor rekening van de klant.

Budgetbeheer:

Tarief éénpersoonshuishouden: € 107,50 per maand
Intake kosten: € 215,00
Eindkosten: € 220,00

Tarief meerpersoonshuishouden: € 127,50 per maand
Intake kosten: € 340,00
Eindkosten : € 250,00

Deze bedragen zijn inclusief 21% btw.
De bankkosten komen voor rekening van de klant.

Sommige klanten zijn niet in staat om deze kosten zelf te betalen. Voor klanten met een inkomen rond bijstandsniveau kan bijzondere bijstand bij de gemeente (de afdeling die de WWB uitvoert) aangevraagd worden. Voor klanten die aan de voorwaarden voldoen, kan voor beschermingsbewind bijzondere bijstand door de gemeente verstrekt worden. Bij budgetbeheer hangt het van de gemeente af of zij voor budgetbeheer bijzondere bijstand verstrekt.

Stedam Bewind behoudt zich het recht voor de genoemde tarieven aan te passen.

Aanmelden

Wanneer iemand niet in staat is om zijn inkomen te beheren, kunnen betrokkenen of verwijzende instanties de klant aanmelden bij Stedam Bewind. De klant kan ook zichzelf aanmelden. U kunt kiezen voor beschermingsbewind of budgetbeheer.

Graag ontvangen wij de aanmeldformulieren zo volledig mogelijk retour, samen met de aanwezige gevraagde ondersteunde stukken. Wanneer wij uw aanmeldformulier hebben beoordeeld laten wij u zo snel mogelijk weten of wij u verder kunnen helpen. Daarna wordt er een intake afspraak gemaakt. Tijdens de intake krijgt u informatie over de inhoud van beschermingsbewind of budgetbeheer, wat wij van elkaar verwachten en wat onze werkwijze is. Naast de mondelinge overdracht krijgt u dit ook op schrift mee.

Na de intake wordt er een intakeverslag gemaakt van de gemaakte afspraken. Dit verslag wordt naar u en de verwijzende instantie gestuurd. Als er sprake is van beschermingsbewind, wordt de aanvraag naar de kantonrechter gestuurd. Nadat de beschikking van de kantonrechter is ontvangen, wordt het dossier opgestart. Bij budgetbeheer wordt het dossier direct na het tekenen van het contract opgestart.

Neem vrijblijvend contact met ons op of download de aanmeldformulieren van onze website.
Formulier aanmelding bewind of budgetbeheer

Wilt u voor de aanvraag beschermingsbewind ook de volgende formulieren meesturen met de aanvraag:
Formulier bewindvoering rechtbank
Formulier akkoordverklaring familie

Contact

Stedam Bewind B.V.
Postbus 89
2700 AB Zoetermeer
info@stedambewind.nl
Tel: 06-45194026 / 06-18706325

Bereikbaarheid

Voor klanten zijn wij telefonisch te bereiken op:
Maandag van 10.00 uur tot 14.00 uur
Dinsdag van 10.00 uur tot 14.00 uur
Donderdag van 10.00 uur tot 14.00 uur
Vrijdag van 10.00 uur tot 12.00 uur

Voor verwijzers en instanties zijn wij bereikbaar van 10.00 tot 16.00 uur en op vrijdag tot 12.00 uur.
Mocht u onze voicemail krijgen spreekt u dan een bericht in met de reden waarom u belt, dan laten we z.s.m. iets van ons horen!

Daarnaast is Stedam goed te bereiken via sms, whatsapp en e-mail.

Disclaimer

Aan deze website, de gepresenteerde werkprocessen en alle overige informatie die op of via deze website wordt ontsloten kan de klant of bezoeker geen rechten ontlenen. De gegeven informatie dient ter ondersteuning van de beeldvorming van de klant dan wel de bezoeker van deze website.

Klachtenregeling

Stedam Bewind doet zijn best uw zaken zo goed mogelijk te behartigen. Toch kan het zijn dat u niet helemaal tevreden bent. Stedam Bewind heeft een klachtenregeling. Indien gewenst kan deze regeling worden opgevraagd.
U kunt hiervoor contact met ons opnemen.

Privacybeleid

Als u gebruikt maakt van deze website gaat u akkoord met het privacy beleid van Stedam Bewind. U kunt het beleid terug vinden bij "Formulieren"